Stacionarni gasni motori se koriste za pogon kompresora za transport prirodnog gasa, pomoćnih električnih generatora, pumpi itd.

Industrijski gasni motori mogu da budu dvotaktni ili četvorotaktni.

Tipične karakteristike dvotaktnih gasnih motora su: male brzine, ispod 500 o/min, snaga do 1500KS, sa prirodnim usisavanjem ili turbošaržiranjem. Za podmazivanje se zahteva bespepelno ulje (<0,1% mas sulfatnog pepela), zbog zaštite izduvnih kanala od stvaranja naslaga.

Tipične karakteristike četvorotaktnih gasnih motora su: srednje do velike brzine, 700-1500 o/min, snaga do 7000KS, sa prirodnim usisavanjem ili turbošaržiranjem. Za podmazivanje se preporučuje ulje sa niskim sadržajem pepela (0,1-0,6% mas sulfatnog pepela), zbog zaštite ventila.

Za ulja za stacionarne gasne motore ne postoje zvanične specifikacije, već se kvalitet potvrđuje kroz eksploataciono ispitivanje na odobrenim instalacijama. Uloga ulja je da štiti motor od habanja i korozije, održava čistoću motora, pri čemu mora da bude otporno na oksidaciju i nitraciju, u uslovima gde se koriste goriva kao što su prirodni gas, biogas, kiseli i kanalizacioni gas.