Pravilan izbor kompresorskog ulja podrazumeva poznavanje izlaznih pritisaka i temperatura radnog fluida.

Klasifikacija kompresorskih ulja prema DIN 51506:

Tip ulja Maksimalna temperatura kompresije, °C
Za pokretne i rucne kompresore Za kompresore sa rezervoarima ili razvodnim cevima za komprimovani vazduh
VDL do 220 °C do 220 °C
VC
VCL
do 220 °C do 160 °C
VB
VBL
do 140 °C do 140 °C