Shell kompresorska ulja su visokokvalitetna ulja koja obezbeđuju dugotrajan i siguran rad klipnih i rotacionih kompresora. Specijalne formulacije i paketi aditiva obezbeđuju izuzetnu oksidacionu i termičku stabilnost ulja kod temperaturno najteže opterećenih vazdušnih kompresora, tako da ne dolazi do stvaranja ugljeničnih taloga na potisnom vodu kompresora.

Prednosti Shell kompresorskih ulja
– Visoka oksidaciona stabilnost
– Odlična termička stabilnost
– Visoka tačka paljenja i samopaljenja
– Niska tendencija ka stvaranju koksa i taloga


Proizvod Prednosti Tip ulja ISO gradacija viskoznosti Specifikacije i odobrenja
Shell Corena S4 R
 • Izuzetno dug radni vek i poboljšana efikasnost
 • Oštri radni uslovi
 • Rotacioni vazdušni kompresori
Sintetičko, vrhunsko, bespepelno 32, 46, 68 Shell Corena S4 R 68 je odobrena od strane ABB za primenu u VTR turbopunjačima sa maksimalnim periodom izmene 5000h (HZTL 90617, lista 3a)

ISO 6743-3A DAJ

Shell Corena S4 P
 • Izuzetno dug radni vek i poboljšana efikasnost
 • Oštri radni uslovi
 • Klipni vazdušni kompresori
Sintetičko, unapređen paket aditiva 68, 100 ISO 6743-3: 2003 DAB (oštri uslovi rada); DIN 51506 VDL/DP 6521 L-DAB (srednje opterećenje); EN 12021
Shell Corena S3 R
 • Dug radni vek
 • Poboljšana efikasnost
 • Rotacioni vazdušni kompresori
Konvencionalno, unapređen paket aditiva 32, 46, 68 ISO 6743-3A DAH, DAJ
Shell Corena S2 P
 • Pouzdana zaštita
 • Standardan radni vek
 • Klipni vazdušni kompresori
Konvencionalno 68, 100, 150 ISO 6743-3A DAA (normalna opterećenja)

Shell Corena S2 P (stari naziv: Shell Corena P)
Shell Corena S2 P su visokokvalitetna ulja za vazdušne klipne kompresore. Obezbeđuju pouzdano podmazivanje većine klipnih kompresora koji rade pod visokim pritiskom, sa temperaturom na potisnom vodu do 220°C. Odlikuju se odličnom oksidacionom i termičkom stabilnošću, otporna su na stvaranje ugljeničnih taloga, odlično štite od rđe i korozije, time obezbeđujući efikasan i bezbedan rad kompresora.
Shell Corena S3 R
Shell Corena S3 R su visokokvalitetna ulja za vazdušne rotacione krilne i vijčane kompresore. Formulisana od duboko rafinisanih baznih ulja i najsavremenijih aditiva, ova ulja obezbeđuju odličnu zaštitu i besprekoran rad kompresora i do 4000 radnih sati (na temperaturi do 100ºC na izlazu i pritiscima do 20 bara), pa i do 6000 radnih sati u određenim uslovima. Odlikuju se izvanrednom oksidacionom i termičkom stabilnošću, otporna su na stvaranje čvrstih ugljeničnih taloga i pružaju pouzdanu zaštitu od habanja. Odlično štite od korozije i brzo izdvajaju vazduh i vodu u slučaju prodora.
  Shell Corena S4 P (stari naziv: Shell Corena AP)
Shell Corena S4 P su vrhunska sintetička ulja za vazdušne klipne kompresore, na bazi sintetskih estara i specijalnog paketa aditiva. Namenjena su za podmazivanje svih industrijskih klipnih kompresora koji rade u najoštrijim uslovima, pod visokim pritiskom i temperaturama koje prelaze 220ºC na potisnom vodu. Superiorna u odnosu na konvencionalna mineralna ulja, Shell Corena S4 P u eksploataciji izdržavaju i do 4 puta duže, 2000-4000 radnih sati, u zavisnosti od radnih uslova.
  Shell Corena S4 R
Shell Corena S4 R su vrhunska sintetička ulja nove generacije, namenjena za podmazivanje vazdušnih rotacionih krilnih i vijčanih kompresora, pri temperaturama i višim od 100ºC i pritiscima do 25 bara. Odlikuju se veoma visokom oksidacionom i termičkom stabilnošću, pružaju izvanrednu zaštitu od habanja i korozije. Veoma brzo izdvajaju vazduh i vodu. Zahvaljujući superiornim karakteristikama, radni vek ulja dostiže 10000 radnih sati, pa i 12000 radnih sati, u određenim uslovima.
Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100
Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 je ulje namenjeno za podmazivanje rotacionih vakuum pumpi. Proizvedeno je od usko sečenih frakcija duboko rafinisanih mineralnih baznih ulja, visoke oksidacione stabilnosti i niske isparljivosti. Pogodno je za upotrebu u temperaturnom opsegu 0 – 100ºC, za pritiske 1000 mbar – 10-2 mbar. Shell Vacuum Pump Oil S2 R 100 koristi veliki broj najznačajnih proizvođača opreme širom sveta.