Opis i primena

Shell Corena S3 R su visokokvalitetna ulja za vazdušne rotacione krilne i vijčane kompresore. Formulisana od duboko rafinisanih baznih ulja i najsavremenijih aditiva, ova ulja obezbeđuju odličnu zaštitu i besprekoran rad kompresora i do 4000 radnih sati (na temperaturi do 100°C na izlazu i pritiscima do 20 bara), pa i do 6000 radnih sati u određenim uslovima. Odlikuju se izvanrednom oksidacionom i termičkom stabilnošću, otporna su na stvaranje čvrstih ugljeničnih taloga i pružaju pouzdanu zaštitu od habanja. Odlično štite od korozije i brzo izdvajaju vazduh i vodu u slučaju prodora.

Specifikacije, odobrenja i preporuke:

ISO 6743-3: 2003 (E): ISO-L-DAJ

Tipične karakteristike

Shell Corena S3 R

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 46 68
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 6,9 8,9
Indeks viskoznosti ISO 2909 105 104
Gustina na 15°C, kg/m3 ASTM D 1298 868 873
Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92 230 248
Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97 -30 -30
FZG test, stepen oštećenja CEC-L-07-A-95 11 11