Opis i primena

Shell Corena S2 P su visokokvalitetna ulja za vazdušne klipne kompresore. Obezbeđuju pouzdano podmazivanje većine klipnih kompresora koji rade pod visokim pritiskom, sa temperaturom na potisnom vodu do 220°C. Odlikuju se odličnom oksidacionom i termičkom stabilnošću, otporna su na stvaranje ugljeničnih taloga, odlično štite od rđe i korozije, time obezbeđujući efikasan i bezbedan rad kompresora.

Specifikacije, odobrenja i preporuke:

ISO 6743-3A: ISO-L-DAA; ISO 6743-3A: ISO-L-DAB (za VG 150); DIN 51506 VBL

Tipične karakteristike

Shell Corena S2 P (stari naziv: Shell Corena P)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 68 100 150
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 68 100 155
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 7,8 9,2 12,1
Gustina na 15°C, kg/m3 ASTM D 1298 883 899 902
Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92 235 240 240
Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97 -18 -33 -30
Sulfatni pepeo, % mas DIN 51575 0,06 0,06 0,06