MOL GMO Longlife 40
Motorno ulje vrhunskog kvaliteta sa niskim sadržajem pepela namenjeno podmazivanju savremenih turbokompresorskih stacionarnih motora. Naročito se preporučuje za motore pogonjene na prirodni gas, metan, biogas i motore sa katalizatorom pogonjene na LPG (tečni naftni gas). Obezbeđuje duže periode zamene ulja .
Ispunjava zahteve propisane od strane sledećih proizvođača motora: Caterpillar, Waukesha, Deutz, Jenbacher, Wartsila, Perkins, Cummins.
MOL GMO L-KAT
Motorno ulje sa vrlo niskim sadržajem pepela namenjeno podmazivanju motora koji koriste gas kao pogonsko gorivo. Preporučuje se za motore pogonjene na prirodni gas, metan, biogas i motore sa katalizatorom pogonjene na LPG (tečni naftni gas).
Ispunjava zahteve propisane od strane sledećih proizvođača motora: Caterpillar, Waukesha, Deutz, Jenbacher, Wartsila, Perkins, Cummins.
MOL GMO MA-40
Ulje za gasne motore visokih performansi prvenstveno namenjeno za podmazivanje modernih motora srednje veličine i četvorotaktnih motora velikih brojeva obrtaja a koji za svoj rad koriste gorivo koje sadrži korozivne materijale kao što su vodonik sulfid ili halogeni (jedinjenja koja sadrže hlor, fluor itd.)
Primena ovog proizvoda se naročito preporučuje kod motora koji rade na prirodni gas, metan, biogas, deponijski gas i TNG (tečni naftni gas).