Ulje za gasne motore visokih performansi prvenstveno namenjeno za podmazivanje modernih motora srednje veličine i četvorotaktnih motora velikih brojeva obrtaja a koji za svoj rad koriste gorivo koje sadrži korozivne materijale kao što su vodonik sulfid ili halogeni (jedinjenja koja sadrže hlor, fluor itd.)

Primena ovog proizvoda se naročito preporučuje kod motora koji rade na prirodni gas, metan, biogas, deponijski gas i TNG (tečni naftni gas).

Nivo performansi, odobrenja

API CF, GE Jenbacher TA1000-1109 (class B fuel gas,Series 2 &3)

MOL GMO MA-40

Gradacija viskoznosti, ISO VG SAE 40
Gustina na 15°C, g/cm3 0,892
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 140,6
Tačka paljenja ( COC), °C 258
Tačka stinjavanja, °C -18