MOL TCL M
Ulja za cirkulacione sisteme podmazivanja industrijske opreme izložene snažnom protoku vode. Veoma brzo odvajanje vode obezbeđuje dugu i pouzdanu upotrebu. Obezbeđuju dugotrajnu zaštitu od korozije, a zahvaljujući svojoj dobroj oksidacionoj i termičkoj stabilnosti sprečavaju stvaranje naslaga i začepljenje filtera. Njihova napredna svojstva pružaju poboljšanu zaštitu od habanja i produžavaju radni vek opreme. Posebno se preporučuju za Morgoil i druge slične sisteme ležajeva.
MOL TCL
Opštenamenska ulja za cikrulacione sisteme podmazivanja ležajeva i vratila u alatnim mašinama i ostaloj industrijskoj opremi. Obezbeđuju dugoročnu zaštitu od korozije i rđe, a zahvaljujući svojoj dobroj termičkoj i oksidacionoj stabilnosti sprečavaju formiranje naslaga i začepljenje filtera osiguravajući duži radni vek opreme.
MOL TCL 5-15 ulje pogodno za podmazivanje ležajeva i mehaničkih pogona alatnih mašina i ostale industrijske opreme.
MOL TCL 22-68 ulje za podmazivanje ležajeva i mehaničkih pogona slabo i srednjeopterećenih alatnih mašina i ostale industrijske opreme. Može se koristiti i kao radni fluid u slaboopterećenim hidrauličnim sistemima.
MOL TCL 100-460 ulje za podmazivanje ležajeva i mehaničkih pogona slabo i srednjeopterećenih alatnih mašina i ostale industrijske opreme. Pogodno je za male i srednje klipne kompresore.
MOL HYDRO HME 150 PM – CIRKULACIONO ULJE ZA PAPIRNU INDUSTRIJU
Ulje za cirkulacione sisteme podmazivanja pojačane termičke stabilnosti i sposobnosti odvajanja vode, specijalno namenjeno za mašine koje se koriste u industriji papira. Takođe se primenjuje za mašine i sisteme za podmazivanje ležajeva kao i gde se zahteva izuzetna deemulzivnost i dobra hidrolitička stabilnost.
MOL Spinol
Ulja za podmazivanje svih tipova osovina oslonjenih na klizne i kotrljajuće ležajeve koji se podmazuju uljnom maglom ili uljnom kupkom. Pogodna su za podmazivanje opreme u tekstilnoj industriji (vretena), mašina za obradu metala i drveta (brusilica, mašina za pilanje,poliranje,testera,bušilica…)