HOUGHTO-SAFE 620 E – teško zapaljivi hidraulični fluid (ISO 6743-4 tip HFC – voda glikol)

HOUGHTO-SAFE 620 E je sintetički hidraulični fluid vrhunskog kvaliteta, na bazi vode. U velikoj meri smanjuje rizike u slučajevima kada se hidraulična oprema nalazi u blizini otvorenog plamena, vrućih površina ili rastopljenih metala. Posebno je pogodan za hidraulične sisteme kod kojih se zahteva dobar balans između nezapaljivosti i dobrog podmazivanja.

HOUGHTO-SAFE 620 E je u proteklih 50 godina postao globalna referenca za fluid koji se koristi u proizvodnji čelika i aluminijuma, livenja pod pritiskom, u proizvodnji stakla, polimera i drugim industrijskim procesima sa visokim rizikom od požara.

Prednosti:

  • visok stepen bezbednosti od požara
  • povećana bezbednost operatera
  • niže premije osiguranja
  • ovećana bezbednost i smanjen broj zastoja u radu
  • povećana produktivnost

Tipične karakteristike:

Karakteristika Tipična vrednost
Boja bistra,crvena tečnost
Specifična težina na 15,5oC 1,09
Kinematska viskoznost na 20oC, mm2/s 39
pH 9,5
Tačka stinjavanja, oC -45
Tačka paljenja,(ASTM D 92), oC nema
Tačka gorenja,(ASTM D 92), oC nema
Sadržaj vode,% 40