Sintetičko biorazgradivo hidraulično ulje.

Biorazgradiva hidraulična ulja na bazi sintetičkih estara. Predviđena su za primenu u svim stacionarnim i mobilnim hidrauličnim sistemima gde postoji opasnost od curenja hidrauličnog ulja i njegovog prodora u zemljište, površinske i podzemne vode ili otpadne vode. Brzo biorazgradivo, pruža odličnu zaštitu od habanja i ima odlične niskotemperaturne karakteristike. Može se koristiti u širokom rasponu temperatura od -35°C do 70°C.

Nivo performansi, odobrenja

ISO 15380 HEES; ISO-L-HEES; VDMA 24568 HEES; SS 155434

Tipične karakteristike

MOL Biohyd 46S

Karakteristika Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti 46
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 48
Gustina na 15°C, g/cm3 0,920
Tačka paljenja (COC), °C 320
Tačka stinjavanja, °C -42