Hidraulično ulje visokih performansi sa odličnim karakteristikama na niskim temperaturama. Odgovara primeni u hidrauličnim sistemima mašina-alata, industrijskoj opremi, automobilskim, poljoprivrednim i putarskim mehanizacijama.

Nivo performansi, odobrenja

ISO-L-HV; DIN 51524-3 (HVLP)

Tipične karakteristike

MOL Hydro Arctic 32

Karakteristika Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti 32
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 31,0
Gustina na 15°C, g/cm3 0,867
Tačka paljenja (COC), °C 135
Tačka stinjavanja, °C -60