Radni fluidi za prenos snage u slaboopterećenim hidrauličnim sistemima opremljenim uglavnom klipnim pumpama. Obezbeđuju odličnu termičku i oksidacionu stabilnost. Zahvaljujući odličnoj sposobnosti odvajanja vode i oslobađanju vazduha obezbeđuju dugotrajan, pouzdan rad i dugotrajnu zaštitu od rđe i korozije.

Nivo performansi, odobrenja

ISO 11158 (HL); ISO 6743-4: ISO-L-HL; DIN 51524-1 (HL); DIN 51517-2 (CL)

Tipične karakteristike

MOL Hydro HL

Karakteristika Tipična vrednost
MOL Hydro HL 32 46 68
ISO gradacija viskoznosti 32 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 33,2 46,4 69,4
Gustina na 15°C, g/cm3 0,870 0,875 0,885
Tačka paljenja (COC), °C 210 220 230
Tačka stinjavanja, °C -27 -24 -21