Multigradna hidraulična ulja visokih performansi. Poseduju dobru stabilnost na smicanje i jedinstvene temperaturno-viskozitetne karakteristike radi omogućavanja pouzdanog rada kako na niskim tako i na visokim temperaturama. Primenjuju se za hidrauličnu opremu na otvorenom, izloženu velikim temperaturnim i mehaničkim opterećenjima, kao i za industrijske i hidraulične sisteme u vozilima koji rade u širokom temperaturnom opsegu.
Obezbeđuju superiornu zaštitu od habanja i dug operativni vek opreme. Poseduju dobru filtrabilnost.

Nivo performansi, odobrenja

ZETOR; ISO 11158 (HV); ISO 6743-4: ISO-L-HV; DIN 51524-3 (HVLP); Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2; Bosch-Rexroth RE 07075; Bosch-Rexroth RE 90220; SAE MS1004 tip HV; AFNOR NF-E 48603 (HV)

Tipične karakteristike

MOL Hydro HV

Karakteristika Tipična vrednost
MOL Hydro HV 15 22 32 46 68 100
ISO gradacija viskoznosti 15 22 32 46 68 100
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 15,5 21,6 32,7 45,1 68,4 103
Gustina na 15°C, g/cm3 0,860 0,870 0,860 0,870 0,880 0,885
Tačka paljenja (COC), °C 170 185 205 220 230 230
Tačka stinjavanja, °C -54 -48 -42 -42 -33 -33