Hidraulično ulje visokih performansi sa deterdžentnim svojstvima. Zahvaljujući specijalnim aditivima poseduju poboljšanu sposobnost filtriranja i obezbeđuju odgovarajuću zaštitu kritičnih delova (npr. ventila) hidrauličnih sistema izloženih kontaminaciji (prodoru vode, prašini). Nude odličnu termičku i oksidacionu stabilnost i smanjuju taloženje nečistoća i stvaranje naslaga. Zbog posedovanja visokog indeksa viskoznosti može se koristiti u širokom temperaturnom opsegu.

Nivo performansi, odobrenja

MAN N 698, ISO 11158 (HV), DIN 51524-3 (HVLP), DIN HLP-D

Tipične karakteristike

MOL Hydro HVD 46

Karakteristika Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti 46
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 46,4
Gustina na 15°C, g/cm3 0,876
Tačka paljenja (COC), °C 210
Tačka stinjavanja, °C -36