Multigradno hidraulično ulje visokih performansi, specijalno razvijeno za Case-Poclain opremu. Zahvaljujući visokom indeksu viskoznosti, obezbeđuje pouzdan rad i na niskim i na visokim temperaturama. Usled odlične oksidacione stabilnosti i zaštite od habanja primenjuje se u hidrauličnim sistemima koji rade pod veoma teškim eksploatacionim uslovima (terenska mehanizacija, gradnja puteva, rudarska mehanizacija, kranovi itd.).

Nivo performansi, odobrenja

ISO 11158 (HV); ISO 6743-4: ISO-L-HV; DIN 51524-3 (HVLP); Case Poclain P110 32-03J

Tipične karakteristike

MOL Hydro POC

Karakteristika Tipična vrednost
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 48,9
Gustina na 15°C, g/cm3 0,877
Tačka paljenja (COC), °C 235
Tačka stinjavanja, °C -36