Opis i primena

Shell Tellus S2 MA 46 je monogradno bespepelno, deterdžentno hidraulično ulje, namenjeno za primenu gde se zahtevaju ulja koja emulguju sa vodom. Pružaju pouzdanu zaštitu sistema u slučajevima gde može doći do kontaminacije vodenim fluidom (npr. emulzije za obradu metala) ili čvrstim česticama.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

Arburg (ISO VG 46); Bosch Rexroth RD 90220-01:2011 (za ISO VG 22-100); Mueller Weingarten (za ISO VG 46); ISO 11158 (HM); ASTM D 6158-05 (HM)

Tipične karakteristike

Shell Tellus S2 MA 46 (stari naziv: Shell Tellus DO)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 46
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 46
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 7
Indeks viskoznosti ISO 2909 107
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 877
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 223
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -24