Neinhibirano izolaciono ulje

MOL TO 35K je neinhibirano transformatorsko ulje. Poseduje odlične dielektrične osobine i izraženu sposobnost odvođenja toplote. Poseduje normalnu oksidacionu stabilnost, dobru viskoznost na niskim temperaturama i nisku tačku stinjavanja. Obezbeđuje visoku otpornost na probojni napon i nizak dielektrični gubitak. Kompatibilno je sa materijalima koji se uobičajeno koriste u proizvodnji transformatora i nije korozivno.

Preporučuje se prvenstveno za korišćenje u transformatorima male i srednje snage, kao izolator i fluid za hlađenje. Ne sadrži PCB, PCT ili furane.

Nivo performansi, odobrenja

ISO-L-N, IEC 60296 (2003), IEC 296 Class I, BS 148 Class I, OVE-W450-1/(1)

MOL TO 35K

Gradacija viskoznosti, ISO VG
Gustina na 15°C, g/cm3 0,867
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 10,3
Tačka paljenja ( COC), °C 140 (PM)
Tačka stinjavanja, °C -45