Shell Diala S4 ZX-I je vrhunsko inhibirano izolaciono ulje nove generacije, izuzetnih dielektričnih karakteristika, formulisano od baznog ulja koje je proizvedeno GTL (gas-to-liquid) tehnologijom i odabranih inhibitora oksidacije. Izvanredna oksidaciona stabilnost obezbeđuje dug radni vek fluida. Visoka tačka paljenja povećava bezbednost. Ne sadrži sumpor, pa je tako u potpunosti eliminisan rizik od korozije bakra. Odlikuje se niskom viskoznošću, niskom tačkom stinjavanja i malom gustinom, što omogućava laku cirkulaciju ulja u transformatoru i efikasno odnošenje toplote. Namenjeno je za korišćenje i u najmodernijim opterećenim energetskim transformatorima.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

Prevazilazi zahteve IEC 60296: 2012 – Tabela 2: Transformatorska ulja (I), poglavlje 7.1 („Viša oksidaciona stabilnost i nizak sadržaj sumpora“); prolazi test IEC 62535 (korozija bakra)

Tipične karakteristike

Shell Diala S4 ZX-I

Karakteristika Metoda IEC tabela 2 + poglavlje 7.1 minimum IEC tabela 2 + poglavlje 7.1 maksimum Tipična vrednost
Izgled IEC 60296 Bistro, bez taloga i suspendovanih materija Bistro, bez taloga i suspendovanih materija Zadovoljava
Gustina na 20°C, kg/m3 ISO 3675 895 805
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ISO 3104 12 9,9
Kinematska viskoznost na -30°C, mm2/s ISO 3104 1800 523
Tačka paljenja (PMCC), °C ISO 2719 135 191
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -40 -42
Neutralizacioni br., mgKOH/g IEC 62021-1 0,01 0,01
Ukupan sadržaj sumpora, mg/kg ASTM D 5185 500 (granica u poglavlju 7.1) 1
Korozivni sumpor DIN 51353 Nije korozivno Nije korozivno
Potencijalno korozivni sumpor IEC 62535 Nije korozivno Nije korozivno
Korozivni sumpor ASTM D 1275B Nije korozivno
Probojni napon, netretirano, kV IEC 60156 30 70
Probojni napon, posle tretmana, kV IEC 60156 70 78
Faktor dielektričnih gubitaka (DDF) na 90°C IEC 60247 0,005 0,001
Oksidaciona stabilnost 500h/120°C IEC 61125C Poglavlje 7.1 Poglavlje 7.1
Ukupna kiselost, mgKOH/g IEC 61125C 0,3 0,02
Talog, %m IEC 61125C 0,05 0,01
Faktor dielektričnih gubitaka (DDF) na 90°C IEC 61125C 0,05 0,001
Sadržaj vode, ppm, max.(bačve, IBC) IEC 60296 40 8
Sadržaj vode, ppm, max.(u rasutom stanju) IEC 60296 30 8
Sadržaj 2- furfurala, ppm IEC 61198 Ispod granice dokazivanja zadovoljava
Sadržaj aditiva pasivizatora metala, ppm IEC 60666 Ispod granice dokazivanja zadovoljava
Sadržaj inhibitora oksidacije (DBPC), % mas 0,2
Sadržaj PCA, %mas IP 346 3 zadovoljava
Sadržaj PCB, ppm IEC 61619 Ispod granice dokazivanja zadovoljava