Shell Naturelle Transformer Oil S4 I je potpuno sintetičko izolaciono ulje visokih performansi, na bazi specijalno razvijenih estara. Odlikuje se visokom oksidacionom stabilnošću, i dielektričnom čvrstoćom. Shell Naturelle Transformer Oil S4 I je brzo biorazgradivo ulje niske zapaljivosti.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

IEC 61099 tip T1; IEC 61039 (zamenjen IEC 61100); UBA klasa NWG ( nije opasan po vodu); zadovoljava zahteve proizvođača opreme

Tipične karakteristike

Shell Naturelle Transformer Oil S4 I

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
Izgled DIN 57370 Bistro
Gustina na 20°C, kg/m3 ISO 12185 970
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ISO 3104 27,2
Kinematska viskoznost na -20°C, mm2/s ISO 3104 1170
Tačka paljenja (PMCC), °C ISO 2719 255
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 310
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -57
Probojni napon, posle tretmana, kV IEC 60156 72
Oksidaciona stabilnost (164h) IEC 61125C
Ukupna kiselost, mgKOH/g IEC 61125C 0,19
Talog, %mas IEC 61125C <0,01
Biorazgradivost, posle 28 dana, % OECD 301B 72