MOL FRIGOIL
Mineralna ulja na naftenskoj bazi, generalno primenljiva za podmazivanje rashladnih kompresora (klipnih i rotacionih) koji koriste amonijak. Mogu se koristiti i u uslovima niskih ambijentalnih temperatura.