Opis i primena

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V su sintetička ulja za rashladne kompresore, proizvedena na bazi alkilbenzena. Univerzalno rešenje za potrebe podmazivanja većine rashladnih kompresora. Ulja su kompatibilna sa svim najčešće korišćenim rashladnim sredstvima, sa izuzetkom HFC. Odlikuju se odličnom termičkom i oksidacionom stabilnošću, otporna su na stvaranje taloga, održavaju sistem čistim i karakteriše ih dug radni vek. Koriste se u sistemima gde je rashladni fluid: amonijak (R717), ugljen dioksid (R744), CFC i HCFC (R12 i R22) i ugljovodonici kao npr. propan (R290).

Specifikacije, odobrenja i preporuke

DIN 51503 (KAA, KC)

Tipične karakteristike

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V (stari naziv: Shell Clavus Oil AB)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 32 46 68
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 29 46 68
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 4,1 5,3 6,2
Gustina na 15°C, kg/m3 ASTM D 1298 870 869 871
Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92 180 180 190
Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97 -45 -42 -39
Neutralizacioni br., mgKOH/g ASTM D 664 (TAN) <0,04 <0,04 <0,04