Sintetička kompresorska ulja visokih perfomansi za podmazivanje svih tipova vijčanih i rotacionih kompresora koji su potopljeni u ulju, kao i za klipne kompresore koji rade pod veoma teškim uslovima rada. Zahvaljujući izuzetnoj zaštiti protiv habanja, izrazitoj otpornosti prema oksidaciji i termičkoj degradaciji mogu se ostvariti izuzetno produženi periodi zamene ulja.

Nivo performansi, odobrenja

ISO-L-DAB, ISO-L-DAJ, DIN 51506 VDL, GM LJ-04-3-00, GM LJ-06-3-00, SAE MS1003-2 Type DPJ

MOL Compressol RS

Gradacija viskoznosti, ISO VG 32 46 68
Gustina na 15°C, g/cm3 0,845 0,846 0,852
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 33 45,5 63
Tačka paljenja ( COC), °C 225 225 225
Tačka stinjavanja, °C -45 -39 -33