Vrhunska kompresorska ulja na bazi mineralnih ulja sa superiornom termičkom i oksidacionom stabilnošću i niskom tendencijom stvaranja koksa. Posebno su pogodna za podmazivanje teško- opterećenih klipnih kompresora za komprimovanje i transport vazduha ili drugih inertnih gasova (npr. azota). Preporučuju se takođe za podmazivanje ležajeva koji rade na visokim temperaturama.

Nivo performansi, odobrenja

ISO-L-DAB, DIN 51506 VDL, DIN 51517-2 (CL)

MOL Compressol

Gradacija viskoznosti, ISO VG 68 100 150 220
Gustina na 15°C, g/cm3 0,882 0,885 0,889 0,893
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 69,3 104 156 224
Tačka paljenja ( COC), °C 255 260 280 290
Tačka stinjavanja, °C -24 -24 -24 -21