Shell Paper Machine Oil S3 M 220 (stari naziv: Shell Delima)
Shell Paper Machine Oil S3 M 220 je visokokvalitetno bespepelno (bez prisustva cinka) cirkulaciono ulje, koje omogućava izuzetnu zaštitu od habanja i korozije i pri visokim temperaturama, kao i u prisustvu vode. Zadovoljava sve zahteve podmazivanja modernih mašina u papirnoj industriji. Odlikuje se izvanrednom oksidacionom stabilnošću, pruža pouzdanu zaštitu od habanja i korozije, brzo se odvaja od vode i vazduha. Zadovoljava zahteve za Metso, SKF i Voith sisteme.