Biorazgradivo ulje za odvajanje kalupa. Pogodno je za proizvodnju glinenih, keramičkih i betonskih elemenata. Obezbeđuje lako odvajanje i glatku površinu. Poseduje veoma dobru sposobnost premazivanja obezbeđujući ekonomičnu upotrebu. Nudi zadovoljavajući kvalitet odvajanja od kalupa čak i ako se koristi u vrlo tankom sloju. Upotreba u zatvorenom prostoru preporučuje se samo uz odgovarajuće provetravanje. Prilikom nanošenja temperatura površine kalupa ne sme preći 50°C.

Nivo performansi,odobrenja

ISO-L-B

Mol Formoil Bio

Gradacija viskoznosti, ISO VG
Gustina na 15°C, g/cm3 0,820
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 3,5
Tačka paljenja ( COC), °C 70 (PM)
Tačka stinjavanja, °C -48