Novi tip ulja za odvajanje od kalupa za izradu betonskih elemenata sa odličnom radnom površinom bez ikakvog dodatnog tretmana. Posle primene većina rastvarača ispari i preostali uljni sloj ima izvanredne karakteristike odvajanja, sprečava lepljenje i omogućava lako odvajanje. Proizvod postaje posebno gladak bez rupa, uljnih mrlja i drugih nepravilnosti. Zbog svojih dobrih antikorozivnih svojstava dobro štiti od rđe. Tokom primene temperatura kalupa ne sme da pređe 50°C.

Mol Formoil EV 1

Gradacija viskoznosti, ISO VG
Gustina na 15°C, g/cm3 0,785
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 2,2
Tačka paljenja ( COC), °C 42 (PM)
Tačka stinjavanja, °C < -50