Ulje za odvajanje kalupa koje sadrži specijalne aditive za poboljšanje sposobnosti odvajanja. Naročito je pogodno za podmazivanje čeličnih i aluminijumskih kalupa koji se koriste u proizvodnji betonskih ploča i drugih betonskih elemenata.

Osigurava lako odvajanje od kalupa i čistu površinu odlivka bez mrlja. Obezbeđuje zaštitu od korozije i veoma dobro samočišćenje formi. Odvajanje formi je lako i brzo čak i posle nekoliko dana. Ulje poseduje veoma dobru sposobnost premazivanja obezbeđujući ekonomičnu upotrebu.

Nivo performansi, odobrenja

ISO-L-B

Mol Formoil HP

Gradacija viskoznosti, ISO VG
Gustina na 15°C, g/cm3 0,870
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 8,2
Tačka paljenja ( COC), °C 130
Tačka stinjavanja, °C -27