Opis i primena

Shell Air Tool S2 A je razvijeno sa namerom da zadovolji specifične potrebe podmazivanja pneumatskih alata, uključujući udarne pneumatske alate koji rade u najtežim uslovima. Formulisano je da održi visoku čvrstinu filma i obezbedi efikasno podmazivanje i pri najvišim zahtevima tipične za pneumatske udarne alate, kao i da pruži pouzdano podmazivanje uljnom maglom ostalih tipova pneumatskih alata.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

ISO 6743-11 tip PAC i PBC

Tipične karakteristike

Shell Tellus S2 MA 46 (stari naziv: Shell Tellus DO)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
ISO gradacija viskoznosti ISO 3448 32 100
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 32 100
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 5,6 11,5
Indeks viskoznosti ISO 2909 116 102
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 873 884
Tačka paljenja (COC), °C ISO 2592 208 241
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -33 -24