Shell Risella X je grupa tehničkih belih ulja nove generacije, proizvedenih GTL (Gas to Liquid) tehnologijom. Superiorna u odnosu na druga procesna ulja zahvaljujući izvanrednoj čistoći, koriste se u primenama gde je važno da ulja budu bezbojna, bez mirisa, da ne sadrže sumpor, azot, aromatske ugljovodonike i da imaju kontrolisan sastav.

Bezbojna i bez mirisa, ova ulja imaju izvanrednu kombinaciju osobina: nisku isparljivost, nisku tačku stinjavanja, visoku tačku paljenja, visok indeks viskoznosti, izvanrednu UV i termičku stabilnost, kao malo koje procesno ulje koje se može naći na svetskom tržištu.


Shell Risella X
Shell Risella X su tehnička bela ulja izoparafinske ugljovodonične strukture, proizvedena GTL tehnologijom. Zadovoljavaju stroge zahteve čistoće prema internacionalnim farmakopejama. Bezbojna su, skoro bez mirisa, ne sadrže sumpor, azot i aromate.
Koriste se u proizvodnji optičkih kablova, termoplastičnih elastomera, adheziva, veštačkih đubriva, u tekstilnoj industriji itd. Zahvaljujući izvrsnim performansama, stalno se identifikuju nove mogućnosti primene.