MOL ULTRANS SYNT su vodorastvorljiva sintetička ulja na bazi polialkilen glikola za podmazivanje industrijskih reduktora. Visoka termička stabilnost omogućava upotrebu na temperaturama preko 200°C. Posebno su pogodna za podmazivanje pogonskih reduktora sa čeonim, kosim (helikoidnim), koničnim ozubljenjem, planetarnih i pužnih reduktora. Mogu se koristiti za podmazivanje rotacionih i klipnih kompresora, lanaca transportera i peći.

Omogućavaju produženi servisni period. Nude odličnu zaštitu od habanja i mikropitinga. Nisu kompatibilna sa mineralnim uljima i sintetičkim uljima na bazi ugljovodonika.

Nivo performansi, odobrenja

DIN 51502 PG-CLP, David Brown Type G

MOL ULTRANS SYNT

Gradacija viskoznosti, ISO VG 150 220 320 460
Gustina na 15°C, g/cm3 1,001 1,006 1,007 1,007
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 150 237 325 433
Tačka paljenja ( COC), °C >260 >260 265 >260
Tačka stinjavanja, °C -30 -30 -30 -30