Sintetička turbinska ulja superiornih performansi. Sadrže visokotehnološke aditive posebno razvijene za najzahtevnije uslove rada stacionarnih gasnih turbina. Obezbeđuju ekstremno duge servisne intervale. Pogodna su za podmazivanje turbokompresora i ostalih cirkulacionih sistema, gde zahtevi za termičkom i oksidacionom stabilnošću ne dozvoljavaju upotrebu konvencionalnih ulja.

Nivo performansi, odobrenja

ISO 8068 Type AR, ISO-L-TGA, ISO-L-TSA, DIN 51515-1 L-TD, DIN 51515-2 L-TG, AIST (US Steel) 120, Siemens TLV 901304/01, Alstom (ABB) HTGD 90117, Solar Turbines ES 9-224 Class II, SKODA POWER, GEK 101941A, GEK 28143A, GEK 32568A/C/E, GEK 46506D

MOL Turbine Longlife

Gradacija viskoznosti, ISO VG 32 46 68
Gustina na 15°C, g/cm3 0,851 0,854 0,860
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 33,4 45 66
Tačka paljenja ( COC), °C 230 245 245
Tačka stinjavanja, °C -30 -30 -30