Koncentrovano ulje za čišćenje i ispiranje sistema za prenos toplote. Zahvaljujući snažnom dejstvu deterdženata i disperzanata efikasno uklanja naslage i nečistoće sa unutrašnjih zidova sistema, razbija ih i sprečava njihovo dalje taloženje. Preporučuje se za uklanjanje naslaga, labavih koksnih slojeva i smola koji nastaju i talože u toplom uljnom sistemu.

MOL Thermoclean 12 CC

Gradacija viskoznosti, ISO VG
Gustina na 15°C, g/cm3 0,917
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s
Tačka paljenja ( COC), °C 225
Tačka stinjavanja, °C