MOL THERMOL su duboko rafinisana ulja za prenos toplote sa visokim indeksom viskoznosti i uskog opsega ključanja. Omogućavaju odličan prenos toplote zahvaljujući svojim dobrim termičkim karakteristikama. Obezbeđuju izrazitu termičku stabilnost i zbog toga produžene intervale zamene ulja. Sprečavaju rđu i koroziju i ne zahtevaju specijalne zaptivke. Nisu otrovna i posle upotrebe se mogu ukloniti na isti način kao i ostala rabljena ulja.

Mogu se koristiti kao fluid za prenos toplote u zatvorenim, posredno grejanim, cikrulacionom sistemima za prenos toplote.

Maksimalna temperatura filma na površini grejnog tela je: MOL Thermol 32 i 46: 330 °C, MOL Thermol 68: 350 °C.

Nivo performansi, odobrenja

ISO-L-QB, ISO-L-QC, DIN 51522 Q

MOL THERMOL

Gradacija viskoznosti, ISO VG 32 46 68
Gustina na 15°C, g/cm3 0,872 0,876 0,881
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 33,2 43,6 70,2
Tačka paljenja ( COC), °C 230 232 260
Tačka stinjavanja, °C -12 -15 -12