Opis i primena

Shell Mysella S3 S 40 je ulje visokih performansi, sa srednjim sadržajem pepela, namenjeno za podmazivanje stacionarnih četvorotaktnih gasnih motora, koji kao gorivo koriste kisele gasove kao što su: gas sa otpada, biogas ili kanalizacioni gas. Takođe se može koristiti i za motore kod kojih se tradicionalno zahteva ulje sa srednjim sadržajem pepela za zaštitu sedišta ventila. Shell Mysella S3 S 40 zadovoljava stroge zahteve ograničenja emisije NOx za novu generaciju stacionarnih gasnih motora.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

Odobreno od strane: GE Jenbacher: Serija 2,3 klasa goriva B i C; MAN: 3271-4; Rolls Royce: KG-1, KG-2, KG-3 (bio gas operacije); Waukesha: Cogen Applicaton

Zadovoljava zahteve: MAN: Ruston Engines; Wartsila: CR26

Tipične karakteristike

Shell Mysella S3 S 40 (stari naziv: Shell Mysella MA)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
SAE gradacija viskoznosti 40
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 135
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 13,5
Gustina na 15°C, kg/m3 ISO 12185 894
Tačka paljenja (CC), °C ASTM D 93A 230
Tačka stinjavanja, °C ISO 3016 -18
Sulfatni pepeo, % mas ISO 3987 0,9