MOL Alubia 00EP

Mast na bazi aluminijum kompleksa

Visokokvalitetna mast na bazi aluiminijum kompleksa. Poseduje odličnu pumpabilnost i veoma dobre karakteristike pri niskim temperaturama. Zahvaljujući odličnim EP karakteristikama obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja i u slučaju visokih opterećenja. Pogodna je za podmazivanje kliznih ležajeva, reduktora visokih performansi, kvačila i ostale opreme za prenos snage, uglavnom sistemom centralnog podmazivanja.

Opseg temperature: između -25°C i +140°C.

MOL Alubia AK 00EP

Mast na bazi aluminijum kompleksa

Visokokvalitetna mast na bazi aluiminijum kompleksa sa povećanom adhezivnošću. Zahvaljujući specijalnoj mešavini poseduje odličnu vodootpornost i stoga se naročito preporučuje za opremu koja je izložena direktnom uticaju protočne vode. Obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja i u uslovima velikog dinamičkog opterećenja. Koristi se za klizne delove šasije vozila, reduktore koji rade na malim brzinama i lance.

Opseg temperature: između -25°C i +140°C.

MOL Alubia AK 0EP

Mast na bazi aluminijum kompleksa

Vodootporna mast visokih performansi na bazi aluiminijum kompleksa. Zahvaljujući svom specijalnom sastavu obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja i korozije. Zahvaljujući odličnoj pumpabilnosti uglavnom se koristi u sistemima centralnog podmazivanja. Pogodna je za podmazivanje ležajeva izloženih velikim opterećenjima, zatvorenih i otvorenih reduktora i drugih prenosnika snage, posebno u industriji čelika.

Opseg temperature: između -25°C i +140°C.

MOL Alubia AK 1EP

Mast na bazi aluminijum kompleksa

Vodootporna mast na bazi aluminijum kompleksa. Zahvaljujući odličnoj zaštiti od habanja i EP karakteristikama pogodna je za podmazivanje ležajeva izloženih velikim opterećenjima u pojedinačnim i sistemima centralnog podmazivanja. Dobra mehanička stabilnost obezbeđuje dugotrajno podmazivanje sa traženim karakteristikama, bez potrebe za domazivanjem. Naročito se preporučuje za čeličnu industriju.

Opseg temperature: između -20°C i +140°C (u sistemima centralnog podmazivanja i do +160°C).

MOL Alubia AK 2EP

Mast na bazi aluminijum kompleksa

Višenamenska mast visokih performansi na bazi aluminijum kompleksa. Zahvaljujući odličnoj zaštiti od habanja i EP karakteristikama pogodna je za podmazivanje ležajeva izloženih velikim opterećenjima. Dobra mehanička stabilnost obezbeđuje podmazivanje na duži period. Primenjuje se prvenstveno u industriji i za podmazivanje u vojnoj mehanizaciji, u pojedinačnim i sistemima centralnog podmazivanja.

Opseg temperature: između -20°C i +140°C (uz redovno domazivanje: +160°C).

MOL Alubia AK 2

Mast na bazi aluminijum kompleksa

Višenamenska vodootporna mast na bazi aluminijum kompleksa za opšte podmazivanje. Zahvaljujući odličnoj pumpabilnosti preporučuje se naročito za sisteme centralnog podmazivanja. Pogodna je za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva koji nisu opterećeni velikim opterećenjima i brzinama. Takođe se može koristiti za glavčine točkova lakih dostavnih vozila.

Opseg temperature: između -30°C i +140°C.

MOL Alubia 1 HT

Mast na bazi aluminijum kompleksa

Visokokvalitetna mast na bazi aluminijum kompleksa. Zahvaljujući odličnoj zaštiti od habanja i EP karakteristikama pogodna je za podmazivanje ležajeva izloženih velikim opterećenjima. Može se koristiti u širokom temperaturnom opsegu. Dobra mehanička stabilnost ove masti obezbeđuje pouzdano podmazivanje čak i u slučajevima dugotrajne i zloženosti vibracijama. Pogodna je za podmazivanje u sistemima centralnog podmazivanja, naročito u industriji.

Opseg temperature: između -30°C i +160°C.

MOL Alubia AK 2G

Mast na bazi aluminijum kompleksa

Mast na bazi aluminijum kompleksa sa dodatkom grafita. Sadržaj čvrstog aditiva obezbeđuje delimičnu električnu provodljivost i zaštitu od zaribavanja. Primenjuje se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva izloženih visokim pritiscima u industriji, poljoprivredi i transportu.

Opseg temperature: između -25°C i +120°C (uz redovno domazivanje +140°C).

MOL Alubia AK 2M

Mast na bazi aluminijum kompleksa

Specijalna mast za podmazivanje na bazi aluminijum kompleksa sa dodatkom molibden-disulfida. Sadržaj čvrstog aditiva štiti od zaribavanja čak i pod uslovima velikog dinamičkog opterećenja. Pogodna je za klizne i kotrljajuće ležajeve izložene visokim pritiscima u industriji, poljoprivredi i transportu. Posebno je pogodna za primenu pri obradi čelika i aluminijuma plastičnom deformacijom.

Opseg temperature: između -25°C i +140°C.

MOL Alugear LKP 000

Mast za podmazivanje zupčanika

Specijalna mast za podmazivanje zupčanika na bazi aluminijum kompleksa sa dodatkom grafita. Zahvaljujući sadržaju EP i čvrstih aditiva pruža odličnu zaštitu od habanja i sprečava zaribavanje. Poseduje veoma dobru prionljivost i zbog toga je naročito pogodna za podmazivanje zupčanika izloženih velikim opterećenjima. Posebne oblasti primene uključuju zatvorene zupčanike u lokomotivama.

Opseg temperature: između -25°C i +140°C.

MOL Alugear 0EPG

Mast za podmazivanje zupčanika

Visokokvalitetna mast za podmazivanje na bazi aluminijum kompleksa sa dodatkom specijalnog grafita. Zahvaljujući sadržaju EP i čvrstih aditiva pruža odličnu zaštitu od habanja i štiti od zaribavanja u teškim eksploatacionim uslovima. Zahvaljujući veoma dobroj pumpabilnosti pogodna je za upotrebu u sistemima centralnog podmazivanja. Naročito se preporučuje za otvorene zupčanike koji su izloženi velikim opterećenjima i visokim temperaturama. Takođe, izuzetno je pogodna za upotrebu u automatskim sistemima podmazivanja prskanjem u cementarama.

Opseg temperature: između -20°C i +140°C (uz redovno domazivanje +180°C).

MOL Alugear 1EPM

Mast za podmazivanje zupčanika

Visokokvalitetna mast za podmazivanje na bazi aluminijum kompleksa sa dodatkom molibden-disulfida. Zahvaljujući sadržaju EP i čvrstih aditiva pruža odličnu zaštitu od habanja i štiti od zaribavanja u uslovima velikog opterećenja. Poseduje veoma dobru pumpabilnost u širokom temperaturnom opsegu. Preporučuje se za podmazivanje zatvorenih i otvorenih zupčanika i spojnica izloženih visokim temperaturama i opterećenjima.

Opseg temperature: između -30°C i +140°C.

MOL Aluroll 1EP

Mast za metaluršku industriju

Visokokvalitetna mast za podmazivanje na bazi aluminijum kompleksa. Zahvaljujući dobroj zaštiti od habanja i EP karakteristikama pogodna je za podmazivanje ležajeva izloženih velikim opterećenjima. Poseduje odličnu otpornost na direktno dejstvo tekuće vode. Koristi se za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva u toplim valjaonicama u industriji čelika. Posebno se preporučuje u sistemima centralnog podmazivanja.

Opseg temperature: između -20°C i +140°C.

MOL Aluroll 1/2EP

Mast za metaluršku industriju

Visokokvalitetna mast za podmazivanje na bazi aluminijum kompleksa. Zahvaljujući odličnoj zaštiti od habanja i EP karakteristikama koristi se za podmazivanje ležajeva izloženih velikim opterećenjima. Može se koristiti na visokim temperaturama u pojedinačnim i sistemima centralnog podmazivanja. Dobra mehanička stabilnost masti obezbeđuje pouzdano podmazivanje čak i u slučaju dugotrajnog prisustva vibracija. Posebno je pogodna za podmazivanje ležajeva valjaka u industriji čelika.

Opseg temperature: između -20°C i +140°C (uz redovno domazivanje +160°C).

MOL Aluroll 2EP

Mast za metaluršku industriju

Visokokvalitetna mast za podmazivanje na bazi aluminijum kompleksa. Zahvaljujući odličnoj zaštiti od habanja i EP karakteristikama koristi se za podmazivanje ležajeva izloženih velikim opterećenjima. Poseduje odličnu otpornost na direktno dejstvo vode, odličnu adhezivnost i veoma dobru zaštitu od korozije. Dobra mehanička stabilnost masti obezbeđuje pouzdano podmazivanje čak i u slučaju dugotrajnog prisustva vibracija na visokim temperaturama. Posebno je pogodna za podmazivanje ležajeva valjaka, uglavnom u pojedinačnim sistemima podmazivanja.

Opseg temperature: između -20°C i +160°C.

MOL Aluroll 2EPG

Mast za metaluršku industriju

Visokokvalitetna mast za podmazivanje na bazi aluminijum kompleksa sa dodatkom grafita. Zahvaljujući zajedničkom dejstvu EP i čvrstih aditiva obezbeđuje odličnu zaštitu od habanja pri podmazivanju ležajeva izloženih velikim opterećenjima, malim brzinama i vibracijama gde postoji visok rizik od zaribavanja. Poseduje odličnu otpornost na direktno dejstvo vode i veoma dobru zaštitu od korozije. Posebno je pogodna za podmazivanje ležajeva valjaka, uglavnom u pojedinačnim sistemima podmazivanja.

Opseg temperature: između -20°C i +160°C.

MOL Food Grease 00

Mast za prehrambenu industriju

Maziva mast za prehrambenu industriju na bazi aluminijum kompleksa kao ugušćivača i sintetičkih baznih ulja. Ne izaziva zdravstvene smetnje pri slučajnom kontaktu sa hranom. Posebno je preporučena za prenosnike niskih i srednjih performansi ali se može koristiti i u centralnim sistemima podmazivanja. Zbog svoje dobre otpornosti na vodu ovaj proizvod se može koristiti i za podmazivanje lanaca koji rade u uslovima velike vlage i pare.

Opseg temperature: između -30°C i +130°C.

MOL Food Grease 0

Mast za prehrambenu industriju

Maziva mast za prehrambenu industriju na bazi aluminijum kompleksa kao ugušćivača i sintetičkih baznih ulja. Ne izaziva zdravstvene smetnje pri slučajnom kontaktu sa hranom. Posebno je preporučena za prenosnike niskih i srednjih performansi, ali se može koristiti i u centralnim sistemima podmazivanja. Zbog svoje dobre otpornosti na vodu ovaj proizvod se može koristiti i za podmazivanje lanaca koji rade u uslovima velike vlage i pare.

Opseg temperature: između -30°C i +130°C.

MOL Food Grease 1

Mast za prehrambenu industriju

Maziva mast za prehrambenu industriju na bazi aluminijum kompleksa kao ugušćivača i sintetičkih baznih ulja. Ne izaziva zdravstvene smetnje pri slučajnom kontaktu sa hranom. Zbog sastava ima odličnu mehaničku stabilnost, dobru otpornost na vodu, odličnu zaštitu od korozije i dobru prionljivost. Dugoročno obezbeđuje nisko trenje i veoma dobru zaštitu od habanja. Pogodna je i za podmazivanje opreme niskih i visokih performansi za preradu hrane.

Opseg temperature: između -30°C i +130°C.

MOL Food Grease 2

Mast za prehrambenu industriju

Maziva mast za prehrambenu industriju na bazi aluminijum kompleksa kao ugušćivača i sintetičkih baznih ulja. Ne izaziva zdravstvene smetnje pri slučajnom kontaktu sa hranom. Zbog sastava ima odličnu mehaničku stabilnost, dobru otpornost na vodu, odličnu zaštitu od korozije i dobru prionljivost. Dugoročno obezbeđuje nisko trenje i veoma dobru zaštitu od habanja. Pogodna je i za podmazivanje opreme niskih i visokih performansi za preradu hrane.

Opseg temperature: između -30°C i +150°C.

MOL Chemresist 2

Specijalna mast otporna na delovanje hemikalija

Hemijski otporna maziva mast sintetičke osnove koja sadrži ugušćivač aluminijum kompleks. Otporna je na kiseline, alkalije i rastvarače. Zahvaljujući posebnom sastavu poseduje dobru otpornost na habanje, veoma dobru adhezivnost i obezbeđuje nisku vrednost trenja. Pogodna je za podmazivanje mašina koje rade u kiselom ili alkalnom okruženju, za ventile cevovoda kojima se transportuju ugljovodonične supstance.

Opseg temperature: između -40°C i +180°C.

MOL OLP Medium

Specijalna mast za dalekovode

Mast za zaštitu dalekovoda formulisana od ugušćivača aluminijum kompleksa, polimera i mineralnog ulja. Ovaj proizvod ima dobru zaštitu od korozije i odlična adheziona svojstva. Mast se koristi za sprečavanje korozije nadzemnih dalekovoda od aluminijumskih žica, aluminijumske legure,čeličnih žica ili kombinacije svega toga. Mast štiti provodnike nadzemnog voda od atmosferske korozije u toku upotrebe i za vreme skladištenja. Ne preporučuje se konzumiranje hrane u toku procesa podmazivanja.