MOL Liton 0EP

Mast na bazi litijuma

Visokokvalitetna maziva mast litijumske osnove. Odlične EP karakteristike masti obezbeđuju pouzdanu zaštitu od habanja opreme u toku dugog vremenskog perioda. Poseduje izvanredne karakteristike tečenja i pumpabilnosti na niskim temperaturama i može se koristiti u širokom opsegu temperatura. Pogodna je za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, zupčanika, kvačila i ostalih delova transmisije.

Opseg temperature: između -30°C i +120°C.

MOL Liton 1EP

Mast na bazi litijuma

Višenamenska maziva mast litijumske osnove. Proizvod poseduje odličnu mehaničku stabilnost, EP karakteristike i dobru otpornost na vodu. Obezbeđuje dobru zaštitu od habanja i trenja i veoma dobru zaštitu opreme od korozije. Usled dobre pumpabilnosti preporučuje se za sisteme centralnog podmazivanja. Pogodna je za klizne i kotrljajuće ležajeve, zupčanike, kvačila koji rade pod velikim opterećenjima u industriji i transportu.

Opseg temperature: između -30°C i +120°C.

MOL Liton 2EP

Mast na bazi litijuma

Visokokvalitetna višenamenska maziva mast litijumske osnove. Odlična mehanička stabilnost obezbeđuje dobro podmazivanje čak i u slučaju vibracija. Zahvaljujući dobroj zaštiti od habanja i EP karakteristikama dobra je za podmazivanje opreme izložene velikim opterećenjima uglavnom u pojedinačnim sistemima podmazivanja. Pogodna je za podmazivanje kotrljajućih ležajeva, ventilatora, ležajeva točkova pod velikim opterećenjem u opsegu normalnih radnih temperaura.

Opseg temperature: između -25°C i +120°C.

MOL Liton LT 2EP

Mast na bazi litijuma

Višenamenska maziva mast litijumske osnove. Poseduje odličnu pumpabilnost i zbog toga se preporučuje za sisteme centralnog podmazivanja. Poseduje veoma dobre EP karakteristike i dobru otpornost na vodu. Obezbeđuje pouzdanu zaštitu od habanja i trenja i veoma dobru zaštitu od korozije. Pogodna je za podmazivanje ležajeva pod velikim opterećenjima i u normalnom opsegu temperatura u pojedinačnim i sistemima centralnog podmazivanja u vozilima, industriji čelika i građevinarstvu.

Opseg temperature: između -30°C i +120°C (uz redovno domazivanje +140°C).

MOL Liton LT 2

Mast na bazi litijuma

Opštenamenska maziva mast litijumske osnove. Poseduje dobru oksidacionu stabilnost, otpornost na vodu i obezbeđuje dobru zaštitu od habanja i korozije. Pogodna je za klizne i kotrljajuće ležajeve u normalnom opsegu temperatura koji nisu izloženi visokim pritscima i velikim brzinama.

Opseg temperature: između -30°C i +120°C.

MOL Liton LT 2/3

Mast na bazi litijuma

Opštenamenska maziva mast litijumske osnove. Poseduje dobru oksidacionu stabilnost, otpornost na vodu i pruža dobru zaštitu od korozije. Pogodna je za klizne i kotrljajuće ležajeve u normalnom opsegu temperatura koji nisu izloženi visokim pritscima i velikim brzinama.

Opseg temperature: između -30°C i +120°C.

MOL Liton LTA 3EP

Mast na bazi litijuma

Visokokvalitetna, višenamenska maziva mast litijumske osnove. Zahvaljujući svom sastavu poseduje odličnu mehaničku i oksidacionu stabilnost i pruža veoma dobru zaštitu od korozije. Dobra mehanička stabilnost obezbeđuje produžene servisne intervale, a odlične EP karakteristike i niska vrednost trenja produžavaju radni vek opreme. Pogodna je za podmazivanje ležajeva koji rade pod velikim opterećenjima, u industriji i sektoru transporta. Specijalne aplikacije obuhvataju i podmazivanje ležajeva šinskih vozila.

Opseg temperature: između -30°C i +120°C (kratkotrajno do +140°C).

MOL Liton 2M

Mast na bazi litijuma

Visokokvalitetna maziva mast litijumske osnove sa dodatkom molibden-disulfida. Sadržaj čvrstih i EP aditiva štiti protiv zaribavanja čak i u slučaju velikog dinamičkog opterećenja. Obezbeđuje dobru zaštitu od korozije u dužem vremenskom periodu i u vlažnim uslovima. Pogodna je za podmazivanje opreme koja radi pri velikim opterećenjima i niskim brzinama i izložena je visokom riziku od zaribavanja. Naročito se koristi kod opterećenih klizajućih delova, zglobova i osovinica automobilskih šasija, poljoprivredne i građevinske mehanizacije i svuda gde su karakteristična velika opterećenja.

Opseg temperature: između -30°C i +140°C.

MOL Liton 2MG

Mast na bazi litijuma

Visokokvalitetna maziva mast litijumske osnove sa dodatkom molibden disulfida i grafita. Sadržaj čvrstih i EP aditiva štiti protiv zaribavanja čak i u slučaju velikog dinamičkog opterećenja. Obezbeđuje dobru zaštitu od korozije u dužem vremenskom periodu i u vlažnim uslovima. Pogodna je za podmazivanje opreme koja radi pri velikim opterećenjima, niskim brzinama i izložena je visokom riziku od zaribavanja ležajeva, osovina i zglobova, uglavnom u pojedinačnim sistemima podmazivanja.

Opseg temperature: između -25°C i +140°C.

MOL Liton 2M4

Mast na bazi litijuma

Specijalna maziva mast litijumske osnove sa dodatkom molibden disulfida. Sadržaj čvrstih i EP aditiva štiti od zaribavanja čak i u slučaju velikog dinamičkog opterećenja. Obezbeđuje dobru zaštitu od korozije u dužem vremenskom periodu i u vlažnim uslovima. Pogodna je za podmazivanje opreme koja radi pri velikim opterećenjima i niskim brzinama i izložena je visokom riziku zaribavanja ležajeva, navrtki, osovina i zglobova, uglavnom u pojedinačnim sistemima podmazivanja. Naročito se preporučuje za podmazivanje cevi bušilica u rudarstvu.

Opseg temperature: između -25°C i +140°C.

MOL Liton 3M

Mast na bazi litijuma

Visokokvalitetna maziva mast litijumske osnove sa dodatkom molibden disulfida. Sadržaj čvrstih i EP aditiva štiti od zaribavanja čak i u slučaju velikog dinamičkog opterećenja. Obezbeđuje odličnu zaštitu od korozije u dužem vremenskom periodu i u vlažnim uslovima. Zahvaljujući dobroj osobini zaptivanja, štiti od spoljnih zagađivača. Pogodna je za podmazivanje opreme izložene velikim opterećenjima, niskim brzinama i visokom riziku od zaribavanja. Naročito je pogodna za podmazivanje teškoopterećenih ležajeva u industriji čelika, zglobova i osovinica, uglavnom u pojedinačnim sistemima podmazivanja.

Opseg temperature: između -30°C i +140°C.

MOL Liton 2EP Arctic

Mast na bazi litijuma

Maziva mast visokih performansi proizvedena od mineralnog i sintetičkog ulja, litijumskog sapuna i molibden disulfida. Poseban sastav baznih ulja i aditiva omogućava odličnu tečljivost kao i svojstva podmazivanja i na -50°C. Posebno se upotrebljava na niskim temperaturama kod kotrljajnih i kliznih ležajeva, ventilatora, ležajevima na točkovima. Mast se može koristiti i u brojnim slučajevima gde je neophodno minimalno pokretanje ili startni obrtni momenat.

Opseg temperature: između -50°C i +120°C.

MOL Liton 1M Arctic

Mast na bazi litijuma

Maziva mast visokih performansi, proizvedena od mineralnog i sintetičkog ulja, litijumskog sapuna i molibden disulfida. Poseban sastav baznih ulja i aditiva omogućava odličnu tečljivost kao i svojstva podmazivanja i na -50°C. Mast se koristi za podmazivanje opreme koja radi u širokom temperaturnom opsegu, u uslovima velikih opterećenja. Može se koristiti i za opremu koja radi u teškim uslovima sa visokim rizikom od zaribavanja, uglavnom u pojedinačnim sistemima podmazivanja.

Opseg temperature: između -50°C i +120°C.