Shell Gadus S3 V220 C2 (stari naziv: Shell Albida Grease EP 2, Shell Retinax LX 2)

Opis i primena:

Shell Gadus S3 V220 C2 je višenamenska EP mast premijum kvaliteta, na bazi mineralnih ulja visokog indeksa viskoznosti i ugušćivača litijum kompleks sapuna. Odlikuje se odličnom oksidacionom stabilnošću, efikasno štiti od korozije i habanja. Posebno je pogodna za primenu na visokim temperaturama i pri velikim opterećenjima. Temperaturni opseg primene: -20°C do 140°C (kratkotrajno do max. 150°C).

Shell Gadus S3 V460 2 (stari naziv: Shell Albida Grease HD 2, Shell Retinax SD 2)

Opis i primena:

Shell Gadus S3 V460 2 je višenamenska EP mast premijum kvaliteta, na bazi mineralnih ulja visokog indeksa viskoznosti i ugušćivača litijum kompleks sapuna. Odlikuje se odličnom oksidacionom stabilnošću, efikasno štiti od korozije i habanja. Posebno je pogodna za primenu na visokim temperaturama i pri velikim opterećenjima, tipično za podmazivanje velikih teško opterećenih ležajeva malih brzina, koji rade u uslovima visokih temperatura. Temperaturni opseg primene: -20°C do 140°C (kratkotrajno do max. 150°C).