Opis i primena

Vrhunska mast sa EP osobinama namenjena za podmazivanje ležajeva osovina točkova lokomotiva i vagona. Odobreno za evropske železnice, gde se traži produženi period zamene ulja, za vozove koji se kreću brzinama do 200km/h. Temperaturni opseg primene: -20°C do 120°C.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

DIN EN 12081:2011-01 a

Tipične karakteristike

Shell Gadus Rail S3 EU

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2.5
Boja Svetlo braon
Tip sapuna Litijum
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 100
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 11
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 265
Tačka kapanja, °C IP 396 180