Opis i primena

Shell Gadus S1 V220 2 je višenamenska mast sa EP karakteristikama, koja efikasno štiti od habanja. Odlikuje se dobrom otpornošću na ispiranje, pruža dobru zaštitu od korozije. Namenjena je za podmazivanje umereno opterećenih kliznih i kotrljajućih ležajeva, sa lošijim zaptivanjem i/ili izloženih spoljašnjim kontaminantima (u čeličanama, cementarama itd.). Preporučuje se za upotrebu u temperaturnom opsegu od -10°C do 110°C.

Tipične karakteristike

Shell Gadus S1 V220 2 (stari naziv: Shell Multiservice EP)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2
Boja Tamno braon
Tip ugušćivača Litijum
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 220
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 18
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 265-295
Tačka kapanja, °C IP 396 >180