Opis i primena

Shell Gadus S2 V220 su najpopularnije Shell masti. U pitanju su visokokvalitetne višenamenske masti sa EP karakteristikama, na bazi mineralnih baznih ulja visokog indeksa viskoznosti, ugušćivača litijum hidroksi stearata i pažljivo odabranih aditiva. Namenjene su za podmazivanje kliznih i kotrljajućih ležajeva, spojeva i kliznih površina u sektoru industrije i transporta. Pružaju efikasnu zaštitu od habanja, produžavaju vek trajanja ležajeva umerenih do velikih brzina u radu, pri umerenim radnim temperaturama. Gradacije NLGI 00, 0 i 1 su pogodne za centralne sisteme podmazivanja i prenosnike.

Shell Gadus S2 V220 00 0 1 2
Temperaturni opseg primene -30°C do 110°C -20°C do 120°C -20°C do 120°C -20°C do 120°C
Stari naziv

Shell Alvania EP (LF) 00, GL 00,

Shell Retinax CS 00

Shell Alvania EP (LF) 0 Shell Alvania EP (LF) 1 Shell Alvania EP (LF) 2, Shell Retinax EP 2

Specifikacije, preporuke i odobrenja

ASTM D 4950-08 LB, Cincinnati Machine, MAN, MTU, Ringspann, Sor-Norge Aluminium, Joy Stamler, Wartsila, ZF

Tipične karakteristike

Shell Gadus S2 V220 (stari nazivi: Shell Retinax EP, Shell Alvania EP (LF), Shell Alvania EP)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 00 0 1 2
Tip sapuna Litijum
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 220 220 220 220
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 19 19 19 19
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 400-430 355-385 310-340 265-295
Tačka kapanja, °C IP 396 180 180