Opis i primena

Shell Gadus V145 KP 2 je višenamenska mast visokih performansi, namenjena za primenu na niskim temperaturama i pri ekstremnim pritiscima. Ova mast je posebno razvijena za potrebe podmazivanja u auto industriji, kao višenamenska mast koja smanjuje broj potrebnih masti za raznovrsne aplikacije. Odlikuje se izvanrednom otpornošću na ispiranje i vibracije u odnosu na standardne litijumske masti, tako produžavajući eksploatacioni vek.

Specifikacije, preporuke i odobrenja

MB 267.0; MAN 283 Li-P 2

Tipične karakteristike

Shell Gadus V145 KP 2 (stari naziv: Shell Retinax EPL)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2
Boja Braon
Tip sapuna Litijum
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 145
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 10
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 270
Tačka kapanja, °C IP 396 180