Opis i primena

Shell General Purpose Grease je prionljiva mast otporna na vodu, proizvedena na bazi mineralnih ulja i litijumovog sapuna. Ovo je jednostavna mast namenjena za primenu u uslovima malih opterećenja.

Tipične karakteristike

Shell General Purpose Grease

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2
Boja Braon
Tip ugušćivača Litijum
Tip baznog ulja Mineralno
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 265-295
Tačka kapanja, °C IP 396 >170