Opis i primena

Shell Gadus S2 U460 L2 je mineralna visokotemperaturna mast namenjena za podmazivanje ležajeva koji rade na temperaturama do 180°C. Ova mast pokazuje dobre performanse i u slučajevima gde se razmatra primena skupih sintetičkih masti. Odlikuje se visokom termičkom stabilnošću, ne topi se sa porastom temperature kao mast na bazi sapunskih ugušćivača, ostaje na mestu podmazivanja i obezbeđuje dobro zaptivanje čak i u uslovima velikih vibracija.

Temperaturni opseg primene: -10°C do 180°C

Tipične karakteristike

Shell Gadus S2 U460 L2 (stari naziv: Shell Darina R)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 2
Tip sapuna Glina
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 445 460
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s ASTM D 445 35
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 265-295
Tačka kapanja, °C IP 396 300