Opis i primena

Shell Gadus S3 T460 1.5 je vrhunska EP mast za primenu na visokim temperaturama. Proizevedena je od mineralnih baznih ulja i specijalnog ugušćivača – diuree. Ovo je mast stabilna na smicanje na visokim temperaturama, koja pruža izvanrednu zaštitu od habanja i u uslovima ekstremnih pritisaka. Preporučuje se za podmazivanje teško opterećenih ležajeva malih do srednjih brzina.

Temperaturni opseg primene: -10°C do 150°C (kratkotrajno do 180°C)

Tipične karakteristike

Shell Gadus S3 T460 1.5 (stari naziv: Shell Stamina Grease 0511)

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
NLGI 1.5
Boja Braon
Tip sapuna Poliurea
Tip baznog ulja Mineralno
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 460
Kinematska viskoznost na 100°C, mm2/s IP71/ ASTM D 445 29
Penetracija na 25°C, 0,1mm IP 50/ASTM D 217 305
Tačka kapanja, °C IP 396 250