Multigradna hidraulična ulja visokih performansi. Poseduju dobru stabilnost na smicanje i jedinstvene temperaturno-viskozitetne karakteristike radi omogućavanja pouzdanog rada kako na niskim tako i na visokim temperaturama. Primenjuju se za hidrauličnu opremu na otvorenom, izloženu velikim temperaturnim i mehaničkim opterećenjima, kao i za industrijske i hidraulične sisteme u vozilima koji rade u širokom temperaturnom opsegu.
Obezbeđuju superiornu zaštitu od habanja i dug operativni vek opreme. Poseduju dobru filtrabilnost.

Nivo performansi, odobrenja

ZETOR; ISO 11158 (HV); ISO 6743-4: ISO-L-HV; DIN 51524-3 (HVLP); Parker Hannifin (Denison) HF-0, HF-1, HF-2; Bosch-Rexroth RE 07075; Bosch-Rexroth RE 90220; SAE MS1004 tip HV; AFNOR NF-E 48603 (HV)

Tipične karakteristike

Karakteristika Tipična vrednost
MOL Hydro HV 15 22 32 46 68 100
ISO gradacija viskoznosti 15 22 32 46 68 100
Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s 15,5 21,6 32,7 45,1 68,4 103
Gustina na 15°C, g/cm3 0,860 0,870 0,860 0,870 0,880 0,885
Tačka paljenja (COC), °C 170 185 205 220 230 230
Tačka stinjavanja, °C -54 -48 -42 -42 -33 -33