CUT-MAX SH 10 – ulje za honovanje i brušenje

CUT-MAX SH 10 je proizveden od hidrotretiranog mineralnog baznog ulja sa vrlo niskim sadržajem aromata. Kombinacija polarnih, anti-habajućih i aditiva za podnošenje ekstremnih pritisaka obezbeđuje upotrebu ulja u uslovima velikih opterećenja. Upotrebom ovog ulja dobija se dobar kvalitet obrađenih površina. Ne sadrži cink, hlor i aktivni sumpor.

Ulje je visokih performansi za honovanje, super finiš i brušenje, koje se uglavnom primenjuje za brušenje bregastih i kolenastih vratila u kombinaciji sa trakastim mašinama za završnu obradu. Ulje je namenjeno za upotrebu u sistemima gde postoji jedinica za filtraciju metalnih čestica.

CUT-MAX SH 10 takođe pokazuje dobre rezultate kod brušenja i honovanja u industriji ležaja.

Odobren za upotrebu u brusilicama Junker, GER.

Prednosti:

  • Smanjeni troškovi – ušteda energije.
  • Povećana produktivnost – dug vek alata.
  • Bezbedno rukovanje – čistija radna sredina.

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda Tipična vrednost
Boja vizuelno

smeđe

Specifična težina na 20°C, kg/m3 ASTM D 4052

850

Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 7042

9

Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92

155

Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97

-20

Korozija bakra ASTM D 130

1a