MACRON EDM 110ulje za obradu elektroerozijom

MACRON EDM 110 je proizveden od alifatskih ugljovodonika sa veoma niskim sadržajem aromata, što poboljšava uslove rada. Visoka dielektrična čvrstoća, kao i dobra moć ispiranja omogućavaju visok stepen odnošenja materijala. Može se koristiti sa svim elektrodama od standardnih materijala kao što su bakar i grafit.

MACRON EDM 110 je univerzalno elektroeroziono ulje koje daje veoma dobre rezultate i u grubim i u finim obradama. Pokazuje odlične rezultate ispiranja čak i pri obradi manjih profila. Takođe daje dobre rezultate u EDT mašinama za izradu valjaka sa teksturom. Takođe se može koristiti za brušenje alata za rezanje (cementiranog karbida), kao nisko viskozno vretensko ulje i kao magnaflux ulje za ispitivanje.

Odobreno od strane Waldrich i Makino.

Prednosti:

  • Povećana produktivnost – dug vek ulja
  • Povećana produktivnost– velika brzina obrade
  • Bezbedno rukovanje – poseduje OEM odobrenja
  • Bezbedno rukovanje – odličan EHS profil (uticaj na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu)

Tipične karakteristike:

Karakteristika Metoda

Tipična vrednost

Boja vizuelno

bezbojno

Specifična težina na 20°C, kg/m3 ASTM D 4052

800

Kinematska viskoznost na 40°C, mm2/s ASTM D 7042

2,3

Tačka paljenja (COC), °C ASTM D 92

105

Tačka stinjavanja, °C ASTM D 97

-20

Korozija bakra ASTM D 130

1a