ADRANA A 2859 – emulgujuće sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala

ADRANA A 2859 je sredstvo za hlađenje i podmazivanje pri obradi metala, koje se odlikuje odličnim mazivim svojstvima i pruža zaštitu od ekstremnih pritisaka. Ne sadrži bor i amine. Sa vodom gradi stabilne mikroemulzije. Formulisano je od visokokvalitetnih mineralnih ulja i polarnih aditiva koji obezbeđuju odlična maziva svojstva.

ADRANA A 2859 se preporučuje za teške mašinske operacije obrade legura aluminijuma sa srednjim do visokim sadržajem silicijuma. Performanse u teškim uslovima obrade su obezbeđene dodatkom paketa EP aditiva na bazi sumpora. Sredstvo je pogodno za obradu svih tipova legiranih čelika, uključujući i nerđajući, kako u individualnim mašinama, tako i u centralnim sistemima podmazivanja.

Namenjen je korišćenju sa vodom niske i srednje tvrdoće.

Prednosti:

  • Emulzija sa odličnim mazivim svojstvima i zaštitom od ekstremnih pritisaka – obezbeđuje niže troškove održavanja i bolji kvalitet obrađenih površina pri teškim mašinskim obradama
  • Odlična deterdžentska svojstva – čistiji delovi, alat i radna sredina
  • Dobra zaštita od korozije – manje škarta i niži troškovi održavanja
  • Veoma niska tendencija ka penušanju – idealno za visoke pritiske i protoke, sa vodom niske i srednje tvrdoće
  • Ne sadrži bor, amine i hlor – veoma dobar EHS profil (uticaj na zdravlje, bezbednost i životnu sredinu)

Tipične karakteristike:

Karakteristika Tipična vrednost
Izgled koncentrata blago zamućeno braon ulje
Specifična težina na 20°C 0,96
Faktor refraktrometra 0,9
Izgled emulzije delimično providno
pH u upotrebi 8,7-9,3