MOL ATF Synt
Potpuno sintetičko ulje za automatske menjače, predviđeno za produžene intervale zamene ulja. Namenjeno je podmazivanju savremenih automatskih menjača i servo opreme putničkih i komercijalnih vozila koji rade pod ekstremnim uslovima (široki temperaturni opseg, velika opterećenja). 

Nivo performansi, odobrenja:

MB-Approval 236.8; MAN 339 Typ Z2; ZF TE-ML 04D[ZF001155]; ZF TE-ML 14B[ZF001155]; ZF TE-ML 16L[ZF001155]; Voith H55.6336; RBAS Lubricant Class TE-ML 09X[AS001155]; GM Dexron IIE; Ford Mercon; MAN 339 Typ V2; Volvo 97335; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 09X; Allison C-4

MOL ATF Synt 3H
Potpuno sintetičko visokokvalitetno ulje za automatske menjače putničkih automobile i teškoopterećenih mašina koje rade u izuzetno teškim uslovima za rad, konvertorima i sistemima velikog prenosa snage.
Obezbeđuje produžene intervale zamene kod ZF I J Voith prenosnika. 

Nivo performansi, odobrenja:

ZF TE-ML 03D[ZF001895]; ZF TE-ML 04D[ZF001895]; ZF TE-ML 14B[ZF001895]; ZF TE-ML 16L[ZF001895]; ZF TE-ML 17C[ZF001895]; ZF TE-ML 20B[ZF001895]; Voith H55.6336; ZF TE-ML 16R[ZF001895]; GM Dexron-IIIH; MAN 339 Typ V2; MAN 339 Typ Z2; MAN 339 Typ Z11; ZF TE-ML 14C; Allison C-4; Allison TES-295

MOL ATF 3H AP
Viskokokvalitetno, sintetičko ulje visokih performansi za automatske menjače predviđeno za japanske i koreanske proizvođače automatskih menjača.
Obezbeđuje odličnu zaštitu od trenja i smicanja koje zahtevaju azijski proizvođači menjača ali takođe zadovoljava zahteve koje propisuje i General Motors. 

Nivo performansi, odobrenja:

GM Dexron-IIIH, JASO M315 1A, Ford Mercon, MAN 339 Typ Z1, Volvo 97340, Toyota:T-III, T-IV, Type D-2, WS, Mazda:ATF D-III,ATF M-3, Suzuki:ATF Oil, ATF Oil Special, Subaru ATF, Nissan:Matic-D, Matic-J; Mitsubishi Diamond: SP-II, SP-III, Kia, Hyundai, ZF TE-ML 14A, Voith H55.6335, Allison C-4, JWS 3309 (JWS 3317 till 2006)

MOL ATF 3G
Radni fluid visokih perfomansi, pogodan za podmazivanje i rad poluautomatskih i automatskih menjača kao i za rad hidrauličnih sistema putničkih vozila, autobusa, kamiona i ostalih komercijalnih vozila koji rade u teškim uslovima rada. Osigurava dug radni vek mašinskih delova u širokom temperaturnom opsegu. 

Nivo performansi, odobrenja:

MAN 339 Typ: L1,V1, Z1, ZF TE-ML:04D[ZF001179], 14A[ZF001179], 05L, 09, 11B, Voith H55.6335; ZETOR, GM Dexron-IIIG, Ford Mercon, Allison C-4, Volvo CE 97341

MOL ATF
Radni fluid visokih performansi pogodan za podmazivanje i rad poluautomatskih i automatskih menjača kao i hidrauličnih sistema (npr. servo sistema) putničkih vozila, autobusa, kamiona i ostalih komercijalnih vozila.
Osigurava dug radni vek mašinskih delova u širokom temperaturnom opsegu. 

Nivo performansi, odobrenja:

MAN 339:Typ L2,Typ V1,Typ Z1, Voith H55.6335, GM:Dexron-IID, Type A Suffix A, Ford Mercon, Allison C-4, ZF TE-ML:04D[ZF001251], 14A[ZF001251], 17C[ZF001251], 02F, 03D, 05L, 09, 11A

MOL Hidrofluid A
Hidraulični fluid sa odličnom termičkom stabilnošću, frikcionim osobinama i stabilnošću na smicanje. Pogodno je za rad i podmazivanje poluautomatskih i automatskih menjača i hidrauličnih sistema (npr. servo uređaja) putničkih automobila, autobusa, kamiona i mehanizacije.
MOL Hidrofluid B
Hidraulični fluid sa odličnom termičkom stabilnošću, frikcionim osobinama i stabilnošću na smicanje. Namenjen je prvenstveno podmazivanju hidrodinamičkih konvertora u sistemima prenosa velike snage (npr. u lokomotivama)