Ključna strateška investicija kompanije MOL

MOL je ušao u partnerske odnose sa kompanijama Evonik i Thyssenkrupp, u cilju ostvarivanja svoje ključne strateške investicije “Polyol projekat”. MOL namerava da postane značajan proizvođač polietar poliola, visoko vrednog intermedijera u proizvodnji materijala koji se koriste u auto industriji, industriji ambalaže i nameštaja. “Polyol projekat” će biti najveća investicija MOL grupe u periodu 2017-2021. godine, na osnovu objavljene strategije za period do 2030. godine.

Detaljnije: https://mol.hu/en/about-mol/media-room/press-releases#mol-group-partners-with-evonik-and-thyssenkrupp-for-its-key-strategic-investment-into-the-propylene-oxide-value-chain-the-polyol-project

https://mol.hu/en/